LUBELSZCZYZNA


Dzień I
  • Kazimierz Dolny - Stare Miasto, Ruiny Zamku.
  • Nałeczów - Uzdrowisko.
  • Puławy - Pałac i Park Czartoryskich.


Dzień II

  • Lublin - Stare Miasto, Zamek, Kaplica.
  • Kozłówka - Muzeum Zamoyskich.

Cena: 250 zł + wstępy

zdjęcie www.wikipedia.pl repozytorium wolnych zasobów

ZŁOTYM SZLAKIEM


Dzień I
  • Złoty Stok - Kopalnia.
  • Kłodzko - Stare Miasto, Podziemia.

Dzień II

  • Zamek w Ksiażu.
  • Zamek Grodno.
  • Wrocław - Stare Miasto, Katedra.

 Cena: 250 zł + wstępy.

zdjęcie www.wikipedia.pl repozytorium wolnych zasobów